NL 2019-1739545 M

 ACHTERKLEINZOON DE BARCELONA

            PRO FORMA STAMBOOM

                 NL 2016-1628888 V

              KLEINDOCHTER GOLDEN  

                    BARCELONA JAN